Sukatan


Sila Muat Turun HSP dan RPT Pendidikan Islam Tahun 6Agihan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun 6

Muat TurunRancangan Pengajaran Tahunan Tahun 6

Muat Turun
PANDUAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1.Hasil Pembelajaran
Aras 1
 • menyatakan pengertian solat aidil fitri dan aidil adha
 • menyatakan hukum solat aidil fitri dan aidil adha
 • membaca lafaz niat solat hari raya
 • melakukan cara-cara solat hari raya
Aras 2
 • menyebut lafaz takbir hari raya
 • menyebut lafaz tasbih solat hari raya
Aras 3
 • menerangkan hikmah solat hari raya

2.Pengenalan
 • tajuk ini menjelaskan pengertian solat aidil fitri dan aidil adha, hukum melakukannya dan cara-cara melakukan solat ini

3.Masa
 • 8 waktu x 30 minit

4.Penghayatan
 • menggemari amalan-amalan sunat
 • sentiasa berzikir memuji Allah
 • bersimpati kepada kepada golongan yang kurang bernasib baik
 • bersyukur dengan nikmat Allah pada hari raya
 • hormat menghormati sesama insan

5.Sumber Pengajaran
 • carta lafaz niat, takbir dan tasbih hari raya 
 • gambar
 • kad kalimah
 • OHP, LCD dan lut sinar
 • lembaran kerja

6.Teknik Pengajaran dan Pembelajaran
 • soal jawab
 • penerangan
 • sumbang saran
 • perbincangan
 • amali

7.Kemahiran Berfikir
 • menjana idea
 • merumus
 • mengenal pasti
 • menilai

8.Set Induksi
 • guru memaparkan beberapa keping gambar suasana pada hari raya
 • guru bersoal jawab dengan murid tentang gambar
 • guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk

9.Isi Kandungan
 • murid membaca teks yang berkaitan dengan pengertian, hukum,  lafaz niat dan cara menunaikan solat aidil fitri dan aidil adha
 • guru memberikan penerangan secara terperinci bagi setiap isi yang telah dibaca oleh murid
 • guru mengadakan ujian lisan kepada murid untuk menguji tahap pemahaman mereka
 • guru memaparkan carta yang berkaitan dengan : lafaz tasbih solat hari raya dan lafaz takbir hari raya
 • guru bersoal jawab dengan murid tentang perkara yang berkaitan dengan paparan carta
 • guru meminta beberapa orang murid membaca carta yang dipaparkan
 • guru membimbing murid membaca lafaz tasbih dan takbir secara latih tubi sehingga lancar
 • murid membaca teks yang berkaitan dengan hikmah solat hari raya dalam buku teks
 • guru bersoal jawab dengan murid tentang gambar yang tertera
 • guru membimbing murid dan mencatat isi dipapan tulis
 • murid menyalin isi pelajaran kedalam buku tulis

10.Aktiviti.
 • guru bersoal jawab dengan murid tentang pengertian,hukum dan lafaz niat solat hari raya
 • guru membimbing murid membaca lafaz takbir hari raya dan tasbih solat hari raya secara latih tubi serta melakukan amali solat hari raya
 • guru berbincang dengan murid tentang hikmah solat hari raya
 • guru mencatat dapatan yang betul di papan tulis
 • murid dilatih tubi membaca jawapan yang telah dicatat secara kelas atau individu


RANCANGAN PENGAJARAN HARIANRANCANGAN PELAJARAN HARIAN  PENDIDIKAN ISLAM 

Tarikh                       :  05 September 2012    (Rabu )                                Masa :  8.00-8.30  pagi
Kelas                        :  6 Cemerlang
Bil. Pelajar                :  22  Orang  
Mata Pelajaran         :  Pendidikan Islam
Tajuk                        :  Solat Hari Raya
                                    ( Cara Menunaikan Solat Sunat Hari Raya)
Objektif                    :   Pada akhir pelajaran murid dapat :
-        Mengetahui cara menunaikan solat hari raya
-        Mengetahui lafaz takbir raya

Pengetahuan Sedia Ada  : Murid pernah melakukan solat hari raya
                                            
Konsep    : Mengetahui cara menunaikan Solat Hari Raya dan perkara-perkara yang berkaitan     
                  dengan solat sunat hari raya
Bahan      : Rakaman dari Youtube (komputer), Buku Teks dan Lembaran Kerja
Nilai          -Menghubungkan Silaturrahim melalui ibadat Solat Hari Raya
                 -Istiqamah dalam menunaikan ibadah
                 -Patuh kepada ketua 
                 -Bekerjasama       
Kemahiran   : a. Kognitif      – murid dapat menyatakan hukum Solat Hari Raya
                       b.Psikomotor – Murid  dapat melakukan Solat Hari Raya
                       c. Sosial        – Murid merasa bertanggungjawab ketika menunaikan solatLangkah/Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Aktiviti  Guru

Aktiviti Murid

Catatan
Set Induksi
( 4 minit )
-Komputer
 Takbir Raya


-Soal jawab dengan murid
- Guru memperdengarkan rakaman takbir raya dari komputer (youtube)

-Guru bersoal jawab dengan murid

: Apakah yang kamu dengar daripada rakaman tadi?

: Apakah  hukum mengerjakan solat hari raya?

: Bilakah waktu menunaikan solat sunat hari raya
-Murid mendengar rakaman youtube yang dimainkan.

-Beberapa orang murid menjawab soalan yang dikemukakan
-Murid menjawab hukum mengerjakan solat hari raya

-Murid menjawab waktu menunaikan solat hari raya
Pengajaran berpusatkan guru
Langkah  1
( 8 minit )
-Cara menunaikan solat sunat hari raya

-Takbir Raya
- Guru meminta murid membaca teks cara-cara menunaikan solat sunat hari raya berpandukan buku teks.

-Guru memberikan penerangan

-Guru meminta murid melafazkan takbir raya dan niat solat sunat hari raya

-Guru membimbing murid membaca tasbih dan takbir raya
-Murid membaca teks secara kelas dan individu.


-Murid menyebut lafaz takbir secara kelas berpandukan buku teks.

-Murid melafazkan niat solat hari raya secara kelas.
Kemahiran berpusatkan murid dan individu.

Nilai:
-bekerjasama
Langkah 2
(8  minit )

-Amali Solat

  -sama seperti solat biasa kecuali pada takbir pada rakaat pertama dan juga rakaat kedua


-Guru melantik seorang murid untuk menjadi imam solat

-Meminta murid melakukan amali solat sunat hari raya


-Guru mengedarkan teks takbir raya kepada murid-Murid melakukan solat dengan mengikut seorang murid yang menjadi imam

-Murid bertakbir berpandukan rakaman youtube yang dimainkan
Nilai:
-patuh kepada ketua

-istiqamah menjalankan ibadah

-menghubungkan silaturrahim
Langkah 3
(8 minit)-Kuiz mengikut kumpulan (lelaki dan perempuan)

-Tugasan di rumah
-Guru membacakan soalan kuiz secara lisan


-Guru mengedarkan lembaran kerja sebagai tugasan di rumah
-Murid menjawab soalan secara bergilir-gilir lelaki dan perempuan
Nilai:
-bekerjasama
Penutup
(4 minit)
-Kesimpulan
 (Rumusan)
-Guru bersoal jawab secara lisan berkaitan berdasarkan isi pelajaran

-Guru membuat kesimpulan dan memastikan murid-murid dapat memahami isi-isi pelajaran dengan baik.
-Murid menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh guru sebagai penutup pelajaran pada hari ini.No comments:

Post a Comment